برای پرداخت سرویس مورد نظر یا پیگیری خود میتوانیداز لیست زیر سرویس مورد نظر را انتخاب و در کادر پرداخت مستقیم هزینه را قید وپس از افزودن توضیحات لازم پرداخت را انجام دهید

جهت پیگیری پرداخت و وضعیت خود میتوانید از رهگیری پرداخت ها کدرهگیری خود را وارد نموده و نتیجه حاصله رامشاهده نمایید

لطفا پس از واریز کدرهگیری دریافتی را جهت انجام درخواست از طریق تماس یا فرم واریز اطلاع دهید

چنانچه واریز اشتباه داشته اید یا از خرید خود منصرف شده اید جهت هماهنگی عودت مبلغ پرداختی میتوانید تماس حاصل نمایید تا برایتان عودت داده شود

باتوجه به فعالسازی برخی از سرویسها در برخی مراکز مخابرات جهت اطمینان از امکان فعالسازی سرویس ها حتما قبل از واریز با بخش فروش تماس بگیرید

سرعت128

 

 

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

****

****

12گیگ

54850

20گیگ

90500

******

******

12گیگ

47500

20گیگ

75800

48گیگ

148000

******

******

20گیگ

68400

40گیگ

119400

****

****

 

سرعت 512

 

 

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

6گیگ

37400

12گیگ

69550

20گیگ

120000

******

******

12گیگ

54850

20گیگ

90500

48گیگ

177500

******

******

20گیگ

75800

40گیگ

134000

****

****

 

سرعت 1024

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

6گیگ

44000

12گیگ

82650

20گیگ

146000

******

******

12گیگ

61400

20گیگ

103550

48گیگ

203650

******

******

20گیگ

82300

40گیگ

147200

80گیگ

259500

 

سرعت 2048

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

6گیگ

57400

12گیگ

102550

20گیگ

193600

******

******

12گیگ

75400

20گیگ

120000

48گیگ

251850

******

******

20گیگ

87200

40گیگ

157000

80گیگ

279040

 

سرعت 6144

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

6گیگ

79600

12گیگ

155950

20گیگ

300500

******

******

12گیگ

90000

20گیگ

168500

48گیگ

335000

 

 

20گیگ

102550

40گیگ

194700

80گیگ

368400

 

 

 

 

سرعت 8192

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

6گیگ

90550

12گیگ

178000

20گیگ

344300

******

******

12گیگ

101000

20گیگ

190500

48گیگ

378800

 

 

20گیگ

113550

40گیگ

216700

80گیگ

412300

 

سرعت 12288

 

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

******

******

6گیگ

106000

12گیگ

208700

20گیگ

405800

******

******

12گیگ

116400

20گیگ

221300

48گیگ

440350

******

******

20گیگ

128950

40گیگ

247400

80گیگ

474000

 

 

 

حجم اضافه

 

    هزینه     

    حجم     

3900

1گیگ

11800

3گیگ

19620

5گیگ

34880

 10گیگ

 

 

 

  قیمتها به تومان بوده و تا انتهای سال جاری اعتبار دارند.

به قیمت های فوق9% مالیات ارزش افزوده نیز لحاظ شده است

قیمتها به تومان بوده و تا انتهای سال جاری اعتبار دارند.

نه در صد مالیات مستقیم و عوارض در قیمت فوق لحاظ شده است.

مبلغ 1000 تومان آبونمان ماهیانه شرکت مخابرات ایران لحاظ شده است.
سرویسهای 128به بالا فقط برای کاربران اداری.شرکتی .دانشجویان .یا معرفی نامه معتبر قابل فروش می باشد .

لازم به ذکر است مبلغ 9،500 تومان هزینه راه اندازی و مبلغ 5,500 تومان هزینه دایری و جمع آوری برای بار اول دریافت میگردد.