تعرفه پنل های پیامک با توجه به تفاوت در  امکانات آنها در زیر مشخص می باشد . شما می توانید جهت آگاهی از تفاوت و امکانات پنل ها با شماره های دفتر تماس بگیرید.

 

 پنل  پایه پنل اقتصادی پنل پیشرفته  پنل حرفه ای
 50000  100000  150000 200000

 

شماره های اختصاصی با توجه به نوع شماره درخواستی بر مبنای پیش شماره های 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، 021 متغییر بوده و شماره های درخواستی استعلام قیمت خواهند شد.

نکته : قیمت ها بر مبنای تومان می باشد.