محدوده پوشش شرکت در حال حاضر کل سطح شهر تهران می باشد و البته در غرب و جنوب، بخشی از حوالی تهران نیز در محدوده پوشش این شرکت قرار دارد.
متقاضیان توجه فرمایند امکان دریافت سرویس اینترنت نیازمند شرایط مناسب فنی شامل دید مستقیم، قدرت دریافت مناسب، عدم وجود نویز های مخرب در منطقه و … می باشد.
لذا اعلام قطعی امکان دریافت سرویس مستلزم حضور کارشناسان نصب این شرکت در محل متقاضی و بررسی در موقعیت می باشد.
در صورت امکان نصب انجام گرفته و در صورت عدم دریافت سرویس با شرایط بسیار خوب سرویس بدون دریافت هزینه جمع آوری می گردد.
 کلیه کاربران با تجهیزات بیسیم برد متوسط و بلند و یا کاربران سازمانی و متقاضی پهنای باند اختصاصی روی بستر ها و تجهیزات نقطه به نقطه محدودیتی در محدوده تحت پوشش ندارند و با توجه به بکار
گیری تجهیزات پر قدرت نقطه به نقطه و سایت های متعدد شرکت می توانند از این سرویس ها استفاده نمایند.
 ضمن اینکه متقاضیانی که به شبکه اینترانت مخابراتی دسترسی دارند و یا در حال حاضر به یک خط اینترنت متصل هستند و تمایل به اتصال به ما به منظور بهره گیری از سرویس وِیژه شرکت هستند می توانند بدون محدودیت از خدمات این شرکت استفاده نمایند